Bảng đặc biệt tuần XSMB - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Hôm nay: Thứ ba, ngày 21/03/2023
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 3
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Tuần 1
37264
6
4
64
0
Tuần 1
32775
7
5
75
2
90781
8
1
81
9
31357
5
7
57
2
01964
6
4
64
0
16979
7
9
79
6
30415
1
5
15
6
67360
6
0
60
6
Tuần 2
93758
5
8
58
3
55827
2
7
27
9
76102
0
2
02
2
47577
7
7
77
4
37856
5
6
56
1
06743
4
3
43
7
58118
1
8
18
9
Tuần 3
39919
1
9
19
0
75877
7
7
77
4
73787
8
7
87
5
68205
0
5
05
5
24420
2
0
20
2
47076
7
6
76
3
56695
9
5
95
4
Tuần 4
17375
7
5
75
2
67879
7
9
79
6
67724
2
4
24
6
89581
8
1
81
9
59389
8
9
89
7
57570
7
0
70
7
86903
0
3
03
3
Tuần 5
24192
9
2
92
1
81664
6
4
64
0
THỐNG KÊ CHẠM 19/02/2023 ĐẾN 21/03/2023
Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 3 lần 4 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 3 lần 2 lần 5 lần
3 0 lần 2 lần 3 lần
4 1 lần 4 lần 3 lần
5 3 lần 5 lần 2 lần
6 4 lần 2 lần 5 lần
7 8 lần 5 lần 3 lần
8 4 lần 2 lần 0 lần
9 2 lần 4 lần 4 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
14,41
31,13
23,32
73,37
21,12
34,43
83,38
61,16
69,96
59,95
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
13,31
10,01
48,84
67,76
23,32
16,61
71,17
24,42
51,15
68,86
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan